Dịch vụ thiết kế QR-CODE checkin

QRCode Check-in

Trong thời đại kinh doanh ngày nay, việc có thêm khách hàng checkin tại địa điểm kinh doanh của quý khách là một thuận lợi rất lớn, tuy nhiên, việc để khách hàng tìm kiếm những thông tin của quý khách bằng cách gõ từng từ để tìm kiếm thật rất bất tiện.

Dịch vụ thiết kế QR Code của chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề này. 

Chúng tôi sẽ tạo QR Code miễn phí khi quý khách đăng ký dịch vụ, quý khách có thể lựa chọn Checkin địa điểm của quý khách tại website, facebook, google địa điểm,... hay bất cứ mạng xã hội nào. Ngoài ra, quý khách cũng có thể hiển thị những thông tin mà quý khách muốn người quét mã vạch đọc được như số nhà, tên, số điện thoại … hoặc các thông tin khác.

QR Code của quý khách sẽ được thiết kế trên ArtPoster, Business Card, các biểu mẫu, áo thun … phù hợp theo nhu cầu của quý khách.

Khác với QR Code được cung cấp trên mạng, QR Code của chúng tôi có thể sử dụng vĩnh viễn và không hạn chế số lần quét.


Hãy liên hệ ngay để được tư vấn.